دنیای بدون استرس (گپ و گفت دانشکده مواد)

شروع:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
شنبه ۳۱ فروردین ۹۸ ۱۸:۳۰
دنیای بدون استرس (گپ و گفت دانشکده مواد)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات

آدرس:تهران دانشگاه شریف- دانشکده مواد- سالن گلستانه