نوآورشو میناب - آشنایی با کسب و کارهای نوین
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۳
دنبال کننده
۱۲
کل رویدادها

-...

آدرس

میناب میناب

موقعیت جغرافیایی رویداد