۴۰ مدل - مدل‌های کسب‌وکار ۴۰ بنگاه موفق که باید بشناسیم

شروع رویداد
یک‌شنبه ۱۷ آبان ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۳۱ مرداد ۹۵ ۲۰:۰۰
مکان رویداداهواز
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
۴۰ مدل - مدل‌های کسب‌وکار ۴۰ بنگاه موفق که باید بشناسیم
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
مدل ۱ - اِی دی توترز
برای مطالعه اولین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۱۷ آبان ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و... بیشتر
۳۱ مرداد
رایگان
تمام شد
مدل ۲ - پلاگ اّند پِلی استارتاپس
برای مطالعه دومین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۲۴ آبان ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و... بیشتر
۳۱ مرداد
رایگان
تمام شد
مدل ۳ - بلید اند ریزر
برای مطالعه سومین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۸ آذر ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و ک... بیشتر
۳۱ مرداد
رایگان
تمام شد
مدل ۴ - آی کلیکر
برای مطالعه چهارمین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۱ آذر ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و... بیشتر
۳۱ مرداد
۶,۹۹۹ تومان
تمام شد
مدل ۵ - شاترفلای
برای مطالعه پنجمین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۲۲ آذر ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و... بیشتر
۳۱ مرداد
۶,۹۹۹ تومان
تمام شد
مدل ۶ - استراتجایزر
برای مطالعه ششمین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۲۹ آذر ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و ... بیشتر
۳۱ مرداد
۶,۹۹۹ تومان
تمام شد
مدل ۷ - آی پاد
برای مطالعه هفتمین مدل از مجموعه ۴۰ مدل - یکشنبه ۶ دی ۹۴ - یادآوری می‌گردد که در هر جلسه نکاتی پیرامون اصول طراحی مدل کسب و ک... بیشتر
۳۱ مرداد
۶,۹۹۹ تومان
تمام شد
مطلبی کلی پیرامون سه نوع اصلی کسب و کار
در این جلسه - یکشنبه ۱۳ دی ۹۴ - سه نوع کلی کسب و کار های اصلی را معرفی می کنیم و مختصات و ممیزات هر یک را از یکدیگر تمییز می ... بیشتر
۳۱ مرداد
۶,۹۹۹ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

این یک رویداد آموزشی مستمر است که معمولا بصورت هفتگی برگزار می‌شود و در هر هفته به تشریح یکی از ۴۰ نمونه شرکت‌های برتر که شناخت آن‌ها برای علاقمندان به راه‌اندازی کسب و کار مفید است پرداخته می‌شود.

آدرس:اهواز کوروش، خیابان ۲۱ اقبال، پلاک ۲۰٫۱