رویداد به پایان رسیده است!
جشن روز مهندس در تاریخدوشنبه ۶ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

جشن روز مهندس

شروع:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۲:۰۰
پایان:
دوشنبه ۶ اسفند ۹۷ ۱۵:۰۰
مکان: تهران
موضوع:سرگرمی / غیره
جشن روز مهندس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران رسالت- هنگام -خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده مهندسی مکانیک