بزرگ ترين سمينار آموزشي ديجيتال ماركتينگ

شروع:
جمعه ۲۰ مهر ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
جمعه ۲۰ مهر ۹۷ ۱۸:۰۰
بزرگ ترين سمينار آموزشي ديجيتال ماركتينگ
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران اميرآباد شمالي-بعداز بزرگ راه جلال -دانشكده فني دانشگاه تهران