کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه

شروع:
جمعه ۱۹ بهمن ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ۱۸:۰۰
کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:قم بلوار الغدیر - کوی 11 - موسسه آموزش عالی آزاد پویش