رویداد به پایان رسیده است!
MotionSpy: AI and Vibration Energy Harvesting Sensor Can Track You در تاریخ شنبه ۱۸ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
شنبه ۱۸ اسفند

MotionSpy: AI and Vibration Energy Harvesting Sensor Can Track You

  • رایگان
  • تهران
  • فنی، مهندسی و صنعت
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه اول کتابخانه مرکزی