رویداد به پایان رسیده است!
MotionSpy: AI and Vibration Energy Harvesting Sensor Can Track You در تاریخشنبه ۱۸ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

MotionSpy: AI and Vibration Energy Harvesting Sensor Can Track You

شروع:
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
پایان:
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
MotionSpy: AI and Vibration Energy  Harvesting Sensor Can Track You
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران، طبقه اول کتابخانه مرکزی