رویداد به پایان رسیده است!
کاربرد نرم افزار MSP در مدیریت و کنترل پروژه در تاریخچهارشنبه ۱۱ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کاربرد نرم افزار MSP در مدیریت و کنترل پروژه

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۵:۰۰
مکان: تهران
کاربرد نرم افزار MSP در مدیریت و کنترل پروژه
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس:تهران دانشکده مدیریت و حسابداری شهید بهشتی