کاربرد نرم افزار MSP در مدیریت و کنترل پروژه

شروع:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۳:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸ ۱۵:۰۰
مکان: تهران
کاربرد نرم افزار MSP در مدیریت و کنترل پروژه
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:تهران دانشکده مدیریت و حسابداری شهید بهشتی