رویداد به پایان رسیده است!
دوره زبان‌های ایران باستان در تاریخ شنبه ۳۰ شهریور به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره زبان‌های ایران باستان

شروع:
شنبه ۵ مرداد ۹۸ ۰۰:۰۰
پایان:
شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ۰۰:۰۰
دوره زبان‌های ایران باستان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

درباره دوره

زبان‌های ایران باستان

در این دوره به بررسی دو زبان از زبان های باستانی ایران خواهیم پرداخت: پارسی باستان و پارسی میانه (پهلوی)؛ دو زبانی که نیای پارسی امروزند. نخست با کلیات و خط آنها آشنا می‌شویم و سپس متن‌های نوشته شده به این دو زبان را خواهیم خواند تا با تحول زبان پارسی در گذر زمان آشنا شویم.

 

سرفصل های دوره
جلسه یکم: تاریخ و مقدمات زبان‌های ایرانی و تاریخ هندوایرانیان
جلسه دوم: آشنایی با پارسی باستان، روخوانی کتیبه بیستون
جلسه سوم: آشنایی با پارسی باستان، روخوانی کتیبه بیستون
جلسه چهارم: آشنایی با پارسی باستان، روخوانی کتیبه بیستون
جلسه پنجم: آشنایی با پارسی باستان، کتیبه‌های خشایارشا
جلسه ششم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی کارنامه اردشیر بابکان
جلسه هفتم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی کارنامه اردشیر بابکان
جلسه هشتم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی یادگار زریران
جلسه نهم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی یادگار زریران

مدرس

کامران کشیری

کامران کشیری

زمان‌بندی

زمان بندی دوره
عنوانشروعپایان
جلسه اول: شنبه ۵ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه دوم: شنبه ۱۲ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه سوم: شنبه ۱۹ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه چهارم: شنبه ۲۶ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه پنجم: شنبه ۲ شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه ششم: شنبه ۹ شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه هفتم: شنبه ۱۶ شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه هشتم: شنبه 23 شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه نهم: شنبه 31 شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰

آدرس:تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۴