دوره زبان‌های ایران باستان

شروع:
شنبه ۲۹ تیر ۹۸ ۰۰:۰۰
پایان:
شنبه ۲۳ شهریور ۹۸ ۰۰:۰۰
دوره زبان‌های ایران باستان
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

درباره دوره

زبان‌های ایران باستان

در این دوره به بررسی دو زبان از زبان های باستانی ایران خواهیم پرداخت: پارسی باستان و پارسی میانه (پهلوی)؛ دو زبانی که نیای پارسی امروزند. نخست با کلیات و خط آنها آشنا می‌شویم و سپس متن‌های نوشته شده به این دو زبان را خواهیم خواند تا با تحول زبان پارسی در گذر زمان آشنا شویم.

 

سرفصل های دوره
جلسه یکم: تاریخ و مقدمات زبان‌های ایرانی و تاریخ هندوایرانیان
جلسه دوم: آشنایی با پارسی باستان، روخوانی کتیبه بیستون
جلسه سوم: آشنایی با پارسی باستان، روخوانی کتیبه بیستون
جلسه چهارم: آشنایی با پارسی باستان، روخوانی کتیبه بیستون
جلسه پنجم: آشنایی با پارسی باستان، کتیبه‌های خشایارشا
جلسه ششم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی کارنامه اردشیر بابکان
جلسه هفتم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی کارنامه اردشیر بابکان
جلسه هشتم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی یادگار زریران
جلسه نهم: آشنایی با پارسی میانه، روخوانی یادگار زریران

مدرس

کامران کشیری

کامران کشیری

زمان‌بندی

زمان بندی دوره
عنوانشروعپایان
جلسه اول: شنبه ۲۹ تیر ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه دوم: شنبه ۵ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه سوم: شنبه ۱۲ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه چهارم: شنبه ۱۹ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه پنجم: شنبه ۲۶ مرداد ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه ششم: شنبه ۲ شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه هفتم: شنبه ۹ شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰
جلسه هشتم: شنبه ۱۶ شهریور ۱۴.۰۰۱۷.۰۰

آدرس:تهران میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۴