رویداد به پایان رسیده است!
نظرگپ در تاریخسه‌شنبه ۱۶ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نظرگپ

شروع:
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
نظرگپ
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

نظرگپ چیست؟

نَظَرگَپ برنامه ایست که براساس گزاره تعریف شدۀ اعلام شده دو گروه موافق و مخالف به مناظره می پردازند و حضار و داوران براساس معیارها و شاخص های تعریف شده تیم برتر را اعلام میکنند و پس از آن تمام شرکت کنندگان و حضار جهت تعامل بیشتر و شبکه سازی به گپ و گفت میپردازند.

 

 

 

آدرس:زاهدان زاهدان، نبش دانشگاه 10، کافه فناوری