رویداد به پایان رسیده است!
نظرگپ در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ بهمن به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نظرگپ

شروع:
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۷:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ ۱۹:۰۰
نظرگپ
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

نظرگپ چیست؟


نَظَرگَپ برنامه ایست که براساس گزاره تعریف شدۀ اعلام شده دو گروه موافق و مخالف به مناظره می پردازند و حضار و داوران براساس معیارها و شاخص های تعریف شده تیم برتر را اعلام میکنند و پس از آن تمام شرکت کنندگان و حضار جهت تعامل بیشتر و شبکه سازی به گپ و گفت میپردازند.

 

 

 

آدرس: زاهدان زاهدان، نبش دانشگاه 10، کافه فناوری