رویداد به پایان رسیده است!
سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا در تاریخچهارشنبه ۲۸ بهمنبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا

شروع:
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۹۴ ۰۹:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۹۴ ۱۱:۳۰
سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

فناوری‌های همگرا، به مجموعه چهار فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو گفته می‌شود که در هم‌افزایی و یکپارچگی با هم قادرند، به نیازهایی از آدمی پاسخ گویند که تاکنون فناوری‌های دیگر قادر به آن نبوده‌اند. این قابلیت بی‌بدیل فناوری‌های همگرا، نتیجه ویژگی‌های ممتاز این فناوری‌ها و قابلیت همگرایی آن‌ها است.

سخنرانان:

دکتر ابوالفضل مطهری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

دکتر اشکان ذوالریاستین

پژوهشگر پسادکتری نانو مواد

مهندس داود قرایلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی و مدیر سرویس خبر سایت فناوری‌های همگرا

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر - طبقه چهارم - سالن خوارزمی