سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا

شروع رویداد
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۹۴ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۹۴ ۱۱:۳۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
سمینار آشنایی با فناوری‌های همگرا
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

فناوری‌های همگرا، به مجموعه چهار فناوری اطلاعات، زیستی، شناختی و نانو گفته می‌شود که در هم‌افزایی و یکپارچگی با هم قادرند، به نیازهایی از آدمی پاسخ گویند که تاکنون فناوری‌های دیگر قادر به آن نبوده‌اند. این قابلیت بی‌بدیل فناوری‌های همگرا، نتیجه ویژگی‌های ممتاز این فناوری‌ها و قابلیت همگرایی آن‌ها است.

سخنرانان:

دکتر ابوالفضل مطهری

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

دکتر اشکان ذوالریاستین

پژوهشگر پسادکتری نانو مواد

مهندس داود قرایلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی و مدیر سرویس خبر سایت فناوری‌های همگرا

آدرس:تهران دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی کامپیوتر - طبقه چهارم - سالن خوارزمی

موقعیت جغرافیایی رویداد