رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه بازاریابی عصبی (Neuromarketing) در تاریخدوشنبه ۲۰ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه بازاریابی عصبی (Neuromarketing)

شروع:
دوشنبه ۲۰ دی ۹۵ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۰ دی ۹۵ ۱۷:۰۰
کارگاه بازاریابی عصبی (Neuromarketing)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

ثبت نام حضوری در محل کارگاه

دانشجویان: 10 هزارتومان

سایر افراد: 25 هزارتومان

محورهای کارگاه

 • تعامل شركت هاي تجاري و بخش علوم اعصاب در ارتقا درآمد سرانه كشور
 • مراحل تصميم گيري انسان براي خريد
 • نحوه پيشرفت كمپاني بزرگ جهاني با استفاده از علم علوم اعصاب
 • نحوه سرمايه گذاري كمپاني هاي چند مليتي بر روي بازاريابي عصبي و سود حاصل از آن
 • ظهور بازاريابي عصبي
 • بازاريابي عصبي در مقابل بازاريابي
 • بازاريابي عصبي و تصميمات مصرف كنندگان
 • در مغز مصرف كننده چه اتفاقي مي افتد؟
 • دكمه خريد در كدام قسمت مغز است؟
 • ابزارهای بازاریابی عصبی
 • کاربردهای بازاریابی عصبی
 • نقش بازاريابي عصبي و صنعت گردشگري سلامت
 • ارتقا فروش تولیدات داخلی

مدرس

پروفسور علی گرجی

پروفسور علی گرجی

پروفسور علی گرجی
رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد
رئیس مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر آلمان
مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

لیلا بیان

لیلا بیان

مدیر داخلی مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا
کارشناسی ارشد MBA

برگزارکنندگان

دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

انجمن علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد

انجمن علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد

گروه دانشجویی علوم اعصاب دانشگاه آزاد اسلامی

گروه دانشجویی علوم اعصاب دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس:مشهد بلوار وکیل آباد، دانشکده پزشکی مشهد