همایش کمپین #من_طراحم: گردهمایی بزرگ طراحان ایران

شروع:
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ۰۹:۰۰
پایان:
جمعه ۹ اسفند ۹۸ ۱۷:۰۰
همایش کمپین #من_طراحم: گردهمایی بزرگ طراحان ایران
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:تهران در آینده اعلام خواهد شد.