اسرار nmap

شروع رویداد
جمعه ۵ آذر ۹۵ ۰۹:۰۰
پایان رویداد
جمعه ۵ آذر ۹۵ ۱۸:۰۰
مکان رویدادقم
موضوع رویدادتکنولوژی / غیره
اضافه به تقویم
اسرار nmap
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۹۲۵۲۲۵۱۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

همان طور که مطلع هستیم nmap یکی از ابزارهای رایج information gathering است؛ به عبارتی این ابزار به منظور جستجو و اسکن شبکه هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این دوره قصد داریم nmap را با تمام ریزه کاری های با سرفصل زیر برای شما ارایه دهیم:

1. Getting Started with Nmap & Nmap Basics

2. Scans for Every Occasion

3. Back Pocket Scans

4. Useful Scanning Options

5. Nmap Pings - The Search for Hosts

6. Recon Scanning

7. Ninja Scanning

8. Output Options

9. Windows and Nmap

10. World Nmap Scanning

آدرس:قم قم، بلوار امین، با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان بعدا مشخص می شود

موقعیت جغرافیایی رویداد