رویداد به پایان رسیده است!
فیلمسازی DSLR در تاریخچهارشنبه ۲۶ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فیلمسازی DSLR

شروع:
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۰۰
فیلمسازی DSLR
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر


توضیحات تکمیلی

آدرس:زاهدان زاهدان، روبروی دانشجو4؛ مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری