رویداد به پایان رسیده است!
فیلمسازی DSLR در تاریخ چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

فیلمسازی DSLR

شروع:
یک‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۹:۰۰
فیلمسازی DSLR
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر
توضیحات تکمیلی


آدرس: زاهدان زاهدان، روبروی دانشجو4؛ مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری