رویداد به پایان رسیده است!
نوگام آموزش در تاریخجمعه ۲۸ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نوگام آموزش

شروع:
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
جمعه ۲۸ اردیبهشت ۹۷ ۱۰:۰۰
نوگام آموزش
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر


آدرس:زاهدان زاهدان، روبروی دانشجو، دانشجو4 ، مرکز نوآوری صنایع خلاق پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان