رویداد به پایان رسیده است!
چهارمین دوره جشنواره ملی آب و زندگی در تاریخ جمعه ۱۶ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۸:۰۰

چهارمین دوره جشنواره ملی آب و زندگی

  • رایگان
  • مشهد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

دکتر احمد آفتابی ثانی
دکتر احمد آفتابی ثانی
استادیار گروه اموزشی مهندسی عمران دانشکده مهندسی
دکتر علی شهبازی
دکتر علی شهبازی
دکتری منابع آب مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب،سازمان آب و برق خوزستان
دکتر علی یوسفی
دکتر علی یوسفی
دانشیار گروه آموزشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر مجید لباف خانیکی
دکتر مجید لباف خانیکی
پژوهشگر اجتماعی حوزه آب
دکتر مرتضی افتخاری
دکتر مرتضی افتخاری
رئیس موسسه تحقیقات آب
دکتر ناصر پریز
دکتر ناصر پریز
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

توضیحات


چهارمین دوره جشنواره ملی علمی فرهنگی آب و زندگی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی
  • شروع: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۱۶ اسفند ساعت ۲۳:۰۰

آدرس: مشهد دانشگاه فردوسی مشهد