پنجمین رویداد امید

شروع رویداد
شنبه ۱ اسفند ۹۴ ۱۶:۰۰
پایان رویداد
شنبه ۱ اسفند ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان رویداداصفهان
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
پنجمین رویداد امید
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۱۲۰۵۵۱۰۳۰
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
رویداد امید
به صورت خاص رونمایی از فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کسب و کارهای هنر
۱ اسفند
رایگان
تمام شد

توضیحات بیشتر

آدرس:اصفهان میدان فیض، سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان