رویداد به پایان رسیده است!
دوره انلاین دشت همکاران سیستم در تاریخپنج‌شنبه ۵ اردیبهشتبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره انلاین دشت همکاران سیستم

شروع:
سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت ۹۸ ۱۷:۰۰
دوره انلاین دشت همکاران سیستم
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
فروش و بازاریابی۹۸/۰۲/۰۵۹۸/۰۲/۰۵
رویداد آنلاین است