کسب سود از ریزش بورس ایران / بازار اختیارمعامله
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
برگزار‌کننده:
رامین یونسیان
۱
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

مدرس بازارهای مالی- موسس و مدیرعامل شرکت بنیان نیارش ویستا- فعال حوزه بازرگانی خارجی-سردبیر سابق نشریه دانشگاه علم و صنعت...