مقاومت یا مطابقت - پويايى شناسى قدرت در روتین های سازمانی درجريان ادغامات سازمانی

شروع رویداد
سه‌شنبه ۲۳ آذر ۹۵ ۱۰:۰۰
پایان رویداد
سه‌شنبه ۲۳ آذر ۹۵ ۱۲:۰۰
مکان رویدادمشهد
موضوع رویدادمدیریت / غیره
اضافه به تقویم
مقاومت یا مطابقت - پويايى شناسى قدرت در روتین های سازمانی درجريان ادغامات سازمانی
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
-۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۳۶- ۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۵
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان به همراه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

مقاومت یا مطاقبت - پويايى شناسى قدرت در روتین های سازمانی درجريان ادغامات سازمانی

 

با حضور

دکتر مهدی صفوی
استادیار مطالعات استراتژیک و سازمانی، دانشکده مدیریت دانشگاه ادینبورگ

 

 مدت و زمان بندی:

ســـه شنــــــبه 23 آذر 1395ســـــاعت 10:00 الـــــــی 12:00

 آدرس محل برگزاری:
دانشــــکده اقتصـــــاد و علــــوم اداری، دانشــــگاه فردوســــی مشــهد

 

آدرس:مشهد دانشــــکده اقتصـــــاد و علــــوم اداری، دانشــــگاه فردوســــی

موقعیت جغرافیایی رویداد