رویدادی نقاشانه(پینت ریانت)

شروع رویداد
دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵ ۱۷:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادفرهنگی هنری / غیره
اضافه به تقویم
رویدادی نقاشانه(پینت ریانت)
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
۰۹۳۶۹۲۰۰۸۲۶
گزارش