رویداد به پایان رسیده است!
همفکر با حضور مدیرعامل پردیس در تاریخدوشنبه ۲۴ تیربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

همفکر با حضور مدیرعامل پردیس

شروع:
دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۴ تیر ۹۸ ۲۰:۰۰
همفکر با حضور مدیرعامل پردیس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

آدرس:کرج فلکه اول گوهردشت، نیکامال، طبقه سیزدهم اداری، شرکت پردیس