رویداد به پایان رسیده است!
Partially Magic Labelings and the Antimagic Graph Conjecture در تاریخسه‌شنبه ۱۲ دیبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Partially Magic Labelings and the Antimagic Graph Conjecture

شروع:
سه‌شنبه ۱۲ دی ۹۶ ۱۳:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۲ دی ۹۶ ۱۴:۳۰
مکان: تهران
موضوع:غیره / غیره
Partially Magic Labelings and the Antimagic Graph Conjecture
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 Graph theory is abundant with attractive—and attractively simple to state—open problems. In this talk, we address a long-standing and still-wide-open conjecture, the Antimagic Graph Conjecture, and the technique we proposed, Partially Magic Labelings, to attack this conjecture.

آدرس:تهران خ. حافظ، دانشکده ریاضی دانشگاه امیرکبیر، طبقه دوم، اتاق سمینار