رهایی از کمال طلبی (گروه درمانی)

شروع:
پنج‌شنبه ۲۲ آذر ۹۷ ۱۰:۰۰
پایان:
پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۹۷ ۱۳:۰۰
رهایی از کمال طلبی (گروه درمانی)
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

رهایی از کامل طلبی

گروه درمانی چیست؟

گروهیست متشکل از 5 تا 15 نفر که با هدایت و تسهیلگری درمانگر متخصص برای حل یک مساله مشترک در طی جلسات منظم گرد هم می آیند.

چرا از گروه درمانی، به جای مشاوره فردی کمک بگیریم؟

·         از آموزش، مهارت یابی، تمرین، حمایت گروهی برای تغییرات و به اشتراک گذاری تجربه ها بهره مند می شویم.

·         در می یابیم که ما تنها نیستیم، دیگران هم مشکلات مشابه ما دارند.

·         دیدگاه از بیرون به مساله پیدا خواهیم کرد،

در گروه درمانی از آنجا که همگی با مساله ای مشترک دور هم جمع شده ایم، به اشتراک گذاری تجربه هایمان باعث می شود دید وسیع تری به مساله پیدا کنیم و مهم تر از همه آنکه خود را در دیگری ببینیم.

·         اتحاد درمانی گروهی پیدا می کنیم،

در روند درمان کمال طلبی و ایجاد تغییرات فردی همیشه رهاکردن درمان و نا امیدی مانعی جدیست، و به صورت طبیعی در روند تغییر، بازگشت خواهیم داشت و به تنهایی سخت می توان از پس بازگشت پذیریِ تغییر برآمد، در حالیکه خاصیت فوق العاده گروه درمانی این است که اعضای گروه به سان زنجیر، دست در دست یکدیگر در مقابل این برگشت پذیری ها مقاومت کرده و از یکدیگر حمایت می کنند. از آنجایی که گروه در مقابل مساله متحد می گردد، بهتر از پس حل آن بر می آیند و توان تک تک افراد چند برابر می گردد. بنابراین فردی که در گروه درمانی قرار می گیرد حتما به پیش رانده می شود.

·         از همدیگر در نحوه برخورد با مساله الگوبرداری می کنیم و نقطه ضعف هایمان را شناسایی و حل می کنیم.

·         با بیان احساسات و نیازهایمان در گروه، هم خودمان را بیشتر خواهیم شناخت و هم می توانیم در موقعیت های دیگر زندگی، ابراز بهتری از احساسات و نیازهایمان داشته باشیم.

·         هزینه کمتر گروه درمانی نسبت به مشاوره فردی، شرایط پیگیری درمان را بهتر فراهم می کند.

 

گروه درمانی کامل طلبی

سرفصل ها

-          جلسه اول:

تفاوت کمال طلبی و کامل طلبی چیست؟

چه چیزهایی باعث کامل طلبی شده است؟ چه دلایلی دارد؟ چطور شده که من دچار کامل طلبی شده ام؟

آشنایی با کامل طلبی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی (دیدگاه های یادگیری، شناختی، رفتاری و بیولوژیکی)

چالش در مزایا و معایب کامل طلبی وکمال طلبی در گروه

تکلیف تمرین خودبازنگری ابتدایی. (( دستور ثابت جلسه این است که در انتهای هر جلسه تکالیفی برای تثبیت و تمرین درمان به اعضای گروه سپرده می شود و در ابتدای جلسه بعدی ، انجام آنها در گروه بررسی می شود. در صورت عدم انجام تکالیف، دلایل آن و موانع احتمالی به بحث و بررسی گذاشته میشود. در نهایت به این می پردازیم که از تکالیف چه آموختیم و چه فوایدی برای ما داشته است.))

 

-          جلسه دوم:

دستور ثابت جلسه مبنی بر ،بررسی تمرین خودبازنگری در گروه انجام می شود .  برای افرادی که مشکلی در انجام آن داشته اند،  دلایل و موانع آن در گروه یه بحث و بررسی گذاشته می شود و راهکار پیشنهاد می شود.

توافق بر هدف مشترک  برای گروه درمانی که توسط جمع تعیین می گردد، تا مسیری مشخص برای دستیابی به آن ترسیم کنیم

بحث گروهی پیرامون رازداری گروهی.

درمان شناخت درمانی هیجان مدار:

آشنایی با سوگیری های فکری (خطاهای شناختی) و چگونگی روند تغییر آن

افسانه ها و ضرب المثل های کامل طلبانه به ما چه می گویند؟

آشنایی با "تفکر" کامل طلبانه

ادامه و تکمیل تکلیف خودبازنگری همراه با کشف تفکر سوگیرانه که در این جلسه آموخته ایم

 

-          جلسه سوم

دستور ثابت جلسه برای  بررسی تکالیف جلسه قبل  و بررسی انگیزه ها و آموخته ها

بررسی نقش احساسات و هیجان ها در کامل طلبی

به اشتراک گذاری تجربه در گروه و استفاده از تجربیات مثبت و منفی اعضا، موشکافی و حل شک و تردید اعضای گروه با کمک همدیگر و درمانگر

بازی نقش ((role playing

آزمایش نظر موافق یا مخالف اطرافیان و دوستان در قبول یا رد کامل طلبی، همچنین مشاهده و بررسی دیگران غیر کامل طلب  (افرادی که برایمان مهم هستند یا الگوی ما هستند) در موضوع عقاید کامل طلبانه در مورد خودشان و رفتارشان.

ادامه تکلیف خودبازنگری و تمرین آزمایش رفتاری (یعنی آزمایش کنیم نوع  "غیر کامل طلبانه"  رفتار در زندگی چگونه است؟)

 

-          جلسه چهارم

بررسی تمرین تکالیف جلسه سوم و بررسی نتیجه آزمایش شواهد مخالف و موافق در گروه

جمع بندی و رفع اشکال  تغییر تفکر کامل طلبانه که در دو جلسه قبل آموخته و تمرین کرده ایم.

آموزش تکنیک بازسازی شناختی

آموزش روش تشخیص استانداردهای دوگانه

به اشتراک گذاری تجربه در گروه و احتمالا بررسی علت موفقیت یا شکست ها، همدلی و حمایت گروهی

ادامه تکلیف خودبازنگری و تمرین آزمایش رفتاری

 

-          جلسه پنجم

بررسی تمرین های جلسه قبل، همچنین افرادی که مشکلی در انجام تمرین ها داشته اند،  دلایل و موانع آن را در گروه مورد  بحث و بررسی می گذارند.

 با به وجود آمدن هویت و اتحاد درمانی گروهی  از این جلسه به بعد، گروه تجریه هایشان را بیشتر از قبل با هم در میان می گذارند و همدلی و حمایت گروهی شکل می گیرد، همین طور تائید گرفتن و تشویق جمعی دلگرم کننده می شود.

آشنایی با ویژگی های "رفتاری" کامل طلبی

چرخه اهمالکاری و کامل طلبی

مواجهه با موقعیت های ناکامل: تمرین انجام رفتار ناکامل و ناقص

تکلیف انجام رفتار نامطلوب و ناقص در ترکیب با بازنگری

 

-          جلسه ششم

علاوه بر دستور ثابت جلسه، مبنی بر مرور تکالیف جلسه قبل و بازخورد و حمایت جمعی؛ افرادی که مشکلی در کامل طلبی داشته اند،  دلایل و موانع آن را در گروه به بحث و بررسی  می گذارند.

تکنیک و مهارت انجام رفتار نامطلوب و انجام ناقص کار آموزش داده و تمرین می شود.

بررسی و تحلیل افکار، احساسات و چالش های اعضا در انجام دادن ناقص کارهایی که نسبت به آن کامل طلبی دارند

 

-          جلسه هفتم

ابتدا به مرور تکالیف و بررسی و تعامل گروهی می پردازیم.

تمرین پیشرفته برای تکنیک بازسازی شناختی انجام می دهیم

آموزش و تمرین ذهن آگاهی  (mindfulness) در بازسازی شناختی

تکلیف انجام رفتار نامطلوب و ناقص در ترکیب با بازنگری . تمرین بهشیاری

 

-          جلسه هشتم

دستور ثابت جلسه برای بررسی تکالیف

به اشتراک گذاری تجربه در گروه : حمایت، همدلی به همراه گرفتن فیدبک، تائید و تشویق جمعی      

رفع اشکال نهایی درمان شناختی

تمرین ذهن آگاهی (mindfulness) در بازسازی شناختی           

تکلیف انجام رفتار نامطلوب و ناقص در ترکیب با بازنگری . تمرین ذهن آگاهی

 

-          جلسه نهم

بعد از انجام دستور ثابت جلسه ؛ به بررسی تمرین های ذهن آگاهی اعضا پرداخته و بر تاثیر تمرین و ممارست تاکید می شود

تمرین ذهن آگاهی (mindfulness) در بازسازی شناختی حضورا  تمرین و اشکالگیری می شود.

ادامه خودبازنگری و تکلیف ذهن آگاهی و یادداشت دریافت های حین و بعد از ذهن آگاهی و اثر آن بر کامل طلبی

 

-          جلسه دهم

بعد از انجام دستور ثابت جلسه ؛  تمرین های ذهن آگاهی اعضای گروه بررسی می شود و نسبت به تمرین و ممارست در طول هفته بازخورد داده می شود. در صورت لزوم موارد خارج از دستور جلسه که توسط اعضا مطرح می شود، بررسی و جمع بندی خواهد شد.

استفاده از استعاره ها ، قصه ها و... برای اینکه تمرین ها ملکه ذهنمان بشود.

ضمنا به بررسی نتایج تغییرات روند گذشته پرداخته می شود.    

 

-          جلسه یازدهم

به تاکید تمرین متناوب و قدرتمند در غلبه بر کامل طلبی مفصلا پرداخته خواهد شد.

در جلسه ماقبل آخر به اشتراک گذاری تجربه کلی افراد در مدت سه ماه گذشته ؛ حمایت، همدلی نهایی اهمیت ویژه دارد.  آماده سازی  برای خداحافظی و بستن دوره گروه درمانی و ایجاد استقلال در افراد جهت پایبندی به درمان

 

-          جلسه دوازدهم

جمع بندی تمرین های بهشیاری در گروه

بررسی راهکارهای پیشگیری از عود و نحوه تعاملات گروه بعد از اتمام جلسات

معرفی کتاب ها و منابع تکمیلی

هماهنگی گروهی در مورد جلسات پیگیری احتمالی

آدرس:تهران خیابان اسدآبادی (یوسف آباد) نبش خیابان شصتم ساختمان تابان واحد403