رویداد به پایان رسیده است!
Personalized medicine در تاریخ دوشنبه ۱۲ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۰۰

Personalized medicine

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • پزشکی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۷:۰۰

آدرس: تهران خيابان ١٦ آذر، دانشكده داروسازى تهران