مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار smart – PLS

شروع:
سه‌شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۱۹ آذر ۹۸ ۱۳:۰۰
مکان: کرج
مدل سازی معادلات ساختاری با  نرم افزار smart – PLS
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

سرفصل کارگاه

آشنایی با نرم افزار smart – PLS
  آموزش عملی  مدل سازی معادلات ساختاری
 انواع متغیرها ( پنهان و آشکار)
 نحوه آماده سازی و ورود داده ها به نرم افزار

دلایل استفاده از نرم افزار smart – PLS
نحوه ذخیره سازی داده ها ، انتقال پروژه
   آزمون های آماری در smart – PLS و بررسی کیفیت معادلات ساختاری

سخنرانان

دکتر محمد فشارکی

دکتر محمد فشارکی

مدرس دانشگاه

برگزارکنندگان

وزارت جهاد کشاورزی / مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

وزارت جهاد کشاورزی / مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

زمان‌بندی

28 آبان
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۸:۰۰۸:۱۵
مطالب کارگاه۸:۱۵۱۰:۳۰
استراحت و پذیرایی۱۰:۳۰۱۰:۴۵
ادامه مطالب۱۰:۴۵۱۳

آدرس:کرج کرج، جاده محمدشهر، کیلومتر 5، به طرف شهرک مهندسی زراعی، انتهای خیابان شهید همت، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) - 02636705009