رویداد به پایان رسیده است!
آخرین دانه‌ی انار: به سوی رهایی از غم با بهره گیری از خرد جمعی اساطیر در تاریخ دوشنبه ۲۵ آذر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

آخرین دانه‌ی انار: به سوی رهایی از غم با بهره گیری از خرد جمعی اساطیر

شروع:
دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۱۷:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ ۲۱:۰۰
آخرین دانه‌ی انار: به سوی رهایی از غم با بهره گیری از خرد جمعی اساطیر
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


همه ما تجربه کرده ایم که گاهی، انگار دستی نامرئی ما را می رباید و به جهانی تاریک می برد، دنیا به چشممان تیره و تار می آید و احساس ناتوانی می کنیم.
ما تنها نیستیم، غم و اندوه یکی از احساسات و هیجانات اصلی نسل بشر است.
در دوره "آخرین دانه‌ی انار" ما با داستان هایی به قدمت حافظه بشریت همراه می‌شویم. سری به دنیای غم می‌زنیم و در آن سفر می کنیم. با بهره گیری از تفسیر عناصر داستان های اسطوره ای و تجربه های درونی، بینشی نو پیدا می کنیم.
در نهایت، معنایی برای رنج خود می یابیم و راهکارهایی برای رهایی از آن پیدا می کنیم.

"یک داستان اسطوره ای خوب، مشکل را مطرح می کند و راه حل را نیز ارائه می دهد."
رابرت جانسون

 

در این کارگاه می آموزیم و تجربه می کنیم:

- چرا غم و اندوه در زندگی ما حضور دارد؟
- روایت داستان های اساطیری
- تحلیل داستان ها و عناصر داستانی
- شناخت غم از نگاه علم روانشناسی نوین
- تجربه درونی غم در روایت های اسطوره ای
- پذیرش هیجان ها با تمرین ذهن آگاهی
- نقش بینش و خرد در رهایی از غم

برگزارکنندگان

یگانه آهنگرانی
یگانه آهنگرانی
روانشناس

آدرس: تهران یوسف آباد (خیابان اسد آبادی) نبش خیابان شصتم ساختمان تابان واحد ۴۰۳