سری وبینارهای  فوتونیک: تمرینی بر نانوذرات فلزی
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۳۸
دنبال کننده
۱
کل رویدادها

سایتک در ارتباط با صنعت در واقع یک مرکز نوآوری خصوصیست که به دنبال تجاری سازی فناوریهایی مانند نانوفناوری، فوتونیک، پلاسما، مواد پیشرفته و ... است. سایتک در ارتباط با افراد مستعد فناور در واقع یک استارتاپ استودیوست که تلاش دارد استعدادهای جدید را کشف کرده، پرورش دهد و مسیر کارآفرینی را برای آنها فراهم کند....