رویداد به پایان رسیده است!
اسلاید سازی حرفه ای و آشنایی با prezi در تاریخ یکشنبه ۱۱ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰

اسلاید سازی حرفه ای و آشنایی با prezi

  • رایگان
  • یزد
  • تحصیلی
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات


کارگاه آموزشی اسلایدسازی حرفه ای و آشنایی با prezi
مقدمه
امروزه، برای بهبود مهارت ارتباطی و افزایش اثربخشی ارتباطات، ابزارهای بسیاری در اختیار ما قرار گرفته است که
تعداد و تنوع این ابزارها، روز به روز، بیشتر و بیشتر میشود. برخی از این ابزارها، گاهی چنان سریع وارد زندگی شخصی
و شغلی مان میشوند که پیش از یادگیری دقیق توانمندی ها، ویژگی ها، امکانات و شیوه استفاده از آن ها، ملزم به
یادگیری نحوه کاربرد آنها هستیم. اما پس از اینکه مدتی با این نوع ابزارها کار کردیم، به تدریج عادتهای خاص
خودمان را پیدا میکنیم و به ندرت فرصت میشود به شکل دقیق و ساختاریافته، به یادگیری بهتر آنها بپردازیم.
در این راستا، کارگاه آموزشی فشرده اسلاید سازی حرفه ای و آشنایی با prezi ،تلاش دارد تا جهت افزایش اثربخشی
ارائه و سخنرانی، به دو مورد از سوادهای مهم انسان در قرن بیست و یکم، یعنی سواد نشر و سواد ابزاری بپردازد.
مخاطبان
دانشجویان، سخنرانان و افرادی که به دنبال برقراری ارتباطی اثربخش با شنونده خود هستند.
مدت دوره
4 ساعت معادل 3 ساعت نظری و 1 ساعت عملی.
روش برگزاری
بهترین حالت برای برگزاری این دوره به صورت کارگاه آموزشی دو روزه در اختیار استاد است آموزشهای نظری، به
صورت مباحثه گروهی و حل تمرین و جلسات عملی، به صورت کار با رایانه صورت میپذیرد.
سرفصلها
جلسه اول:
 آشنایی با مفاهیم مقدماتی ارتباط اثربخش؛
 چرایی استفاده از اسالید در ارائه ها؛
 آشنایی با مهارتهای یک سخنران حرفه ای
 آشنایی مقدماتی با برخی از ابزارهای ارائه؛
جلسه دوم:
 آشنایی با prezi به منزله ابزاری مناسب جهت ارائه؛
 تمرین عملی دانشجویان.

سخنرانان

سرکار خانم فتحی
سرکار خانم فتحی

برگزارکنندگان

انجمن علمی حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه یزد
انجمن علمی حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه یزد
انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
انجمن علمی مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

زمان‌بندی

شنبه
یکشنبه
عنوانشروعپایان
آشنایی مقدماتی با برخی از ابزارهای ارائه۱۷۱۹
عنوانشروعپایان
آشنایی با prezi به منزله ابزاری مناسب جهت ارائه۱۷۱۹
  • شروع: شنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
  • پایان: یک‌شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۹:۰۰

آدرس: یزد دانشگاه یزد،ساختمان استقلال،سالن جلسات