رویداد به پایان رسیده است!
Sketching Club در تاریخ چهارشنبه ۱۳ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Sketching Club

شروع:
چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷ ۱۶:۰۰
مکان: تهران
موضوع: تحصیلی / آموزش
 Sketching Club
برگزارکننده‌ی رویداد