رویداد به پایان رسیده است!
Sketching Club در تاریخ چهارشنبه ۱۳ تیر به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)
کاور
چهارشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۴:۰۰

Sketching Club

  • ۲۰,۰۰۰ تومان
  • تهران
  • تحصیلی
  • شروع: چهارشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۴:۰۰
  • پایان: چهارشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: تهران آپادانا-عربعلی