همایش 12.5 درصد ویژه دانش آموزان رشته علوم تجربی

شروع رویداد
چهارشنبه ۱۸ آذر ۹۴ ۰۰:۰۰
پایان رویداد
پنج‌شنبه ۱۹ آذر ۹۴ ۰۰:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
همایش 12.5 درصد ویژه دانش آموزان رشته علوم تجربی
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
بسته چهار درس زیست، ریاضی تجربی، شیمی، عربی
۱۹ آذر
۲۴۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس زیست، ریاضی تجربی و شیمی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس زیست، ریاضی تجربی و عربی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس ریاضی تجربی، شیمی و عربی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته سه درس زیست، شیمی و عربی
۱۹ آذر
۲۱۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس زیست و ریاضی تجربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس زیست و شیمی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس زیست و عربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس ریاضی تجربی و شیمی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس ریاضی تجربی و عربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته دو درس شیمی و عربی
۱۹ آذر
۱۶۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس زیست شناسی
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس ریاضی تجربی
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس شیمی
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد
بسته تک درس عربی
۱۹ آذر
۹۰,۰۰۰ تومان
تمام شد

توضیحات بیشتر

هزینه برای تک درس 90000 هزار تومان می باشد و در صورت ثبت نام در تمامی دروس یک رشته، با 33 درصد تخفیف و به جای 360000 تومان، 240000 تومان پرداخت می کنید.