دوره پروژه محور آموزش پایتون

شروع:‌
در ۲ سانس
دوره پروژه محور آموزش پایتون
برگزارکننده‌ی رویداد
سانس ۱
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰
سانس ۲
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

مدرس

علی اصغر جوزی

علی اصغر جوزی

مدرس پایتون و فعال حوزه امنیت

سرفصل

 • Python 3 - Overview
 • Python 3 - Environment Setup
 • Python 3 - Basic Syntax
 • Python 3 - Variable Types
 • Python 3 - Basic Operators
 • Python 3 - Decision Making
 • Python 3 - Loops
 • Python 3 - Numbers
 • Python 3 - Strings
 • Python 3 - Lists
 • Python 3 - Tuples
 • Python 3 - Dictionary
 • Python 3 - Date & Time
 • Python 3 - Functions
 • Python 3 - Modules
 • Python 3 - Files I/O
 • Python 3 - Exceptions

زمان‌بندی

جلسه اول
جلسه دوم
عنوانشروعپایان
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ساعت ۱۱
عنوانشروعپایان
دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ساعت ۱۱

آدرس:قم پردیسان، بلوار امامت، دانشگاه شهاب دانش