رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه قوانین شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد با تاکید بر قوانین مالیاتی،کار و تامین اجتماعی در تاریخیکشنبه ۲۱ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه قوانین شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد با تاکید بر قوانین مالیاتی،کار و تامین اجتماعی

شروع:
شنبه ۲۰ آبان ۹۶ ۱۷:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۲۱ آبان ۹۶ ۱۲:۰۰
کارگاه قوانین شرکت های مستقر در پارک ها و مراکز رشد با تاکید بر قوانین مالیاتی،کار و تامین اجتماعی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:زاهدان زاهدان،روبرو دانشجو4، مجتمع فناوری پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان