رویداد به پایان رسیده است!
کارگاه مبانی یادگیری عمیق در تاریخشنبه ۱۸ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

کارگاه مبانی یادگیری عمیق

شروع:
شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ۱۱:۳۰
پایان:
شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ۲۰:۳۰
مکان: قم
کارگاه مبانی یادگیری عمیق
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

رویداد کارگاه مبانی یادگیری عمیق با همکاری انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم و شاخه دانشجوییIEEEبرگزار می شود.

سر فصل مطالب این کارگاه عبارت است از:

۱_مقدمه ای بر machine learningوneural networks

۲_آشنایی با شبکه های عصبی کانولوشنال

۳_آشنایی با شبکه های عصبی بازگشتی

۴_آشنایی با فریم ورک تنسور فلو

۵_شرح مثال هایی علمی از شبکه های عصبی

سخنرانان

امیر راهدار

امیر راهدار

دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

زمان‌بندی

روز اول
روز دوم
روز سوم
عنوانشروعپایان
آغاز و خوش‌آمدگویی۱۰۱۰:۳۰
شروع تدریس۱۰:۳۰۱۲
استراحت و پرسش و پاسخ۱۲۱۳
پایان تدریس۱۳۱۴:۳۰
عنوانشروعپایان
تدریس۱۰۱۲
استراحت و پرسش وپاسخ۱۲۱۳
ادامه تدریس۱۳۱۴:۳۰
عنوانشروعپایان
توضیح مثال ها۱۰۱۰:۳۰
حل مثال های علمی۱۰:۳۰۱۲
استراحت و پرسش وپاسخ۱۲۱۳
ادامه مثال ها۱۳۱۴:۳۰

آدرس:قم بلوار شهید خداکرم_جاده قدیم تهران_دانشگاه صنعتی قم