رویداد به پایان رسیده است!
تور فناوری بازدید از کارخانه نوآوری آزادی در تاریخ چهارشنبه ۱۱ دی به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

تور فناوری بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

شروع:
چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: قم
تور فناوری بازدید از کارخانه نوآوری آزادی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: قم بلوار شهید خداکرم- دانشگاه صنعتی قم