تور فناوری بازدید از کارخانه نوآوری آزادی

شروع:
یک‌شنبه ۱۷ آذر ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
یک‌شنبه ۱۷ آذر ۹۸ ۱۲:۰۰
مکان: قم
تور فناوری بازدید از کارخانه نوآوری آزادی
برگزارکننده‌ی رویداد
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:قم بلوار شهید خداکرم- دانشگاه صنعتی قم