رویداد به پایان رسیده است!
پنل آشنایی با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران در تاریخسه‌شنبه ۲۸ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

پنل آشنایی با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران

شروع:
سه‌شنبه ۲۸ آبان ۹۸ ۱۰:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۸ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
پنل آشنایی با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

این رویداد با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه با بازیگران اکوسیستم نوآوری ایران و  به منظورترویج فرهنگ کارآفرینی طراحی گردیده است.

آدرس:قم بلوار شهید خداکرم- دانشگاه صنعتی قم