نشست دوستانه با رهبر کارآفرین

شروع رویداد
یک‌شنبه ۱ آذر ۹۴ ۱۴:۰۰
پایان رویداد
یک‌شنبه ۱ آذر ۹۴ ۱۶:۰۰
مکان رویدادتهران
موضوع رویدادکارآفرینی / غیره
اضافه به تقویم
نشست دوستانه با رهبر کارآفرین
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

در هفته ی جهانی کارآفرینی، یک فنجان تجربه به وسعت یک دریا مهمان ما باشید.
 با حضور رهبر کارآفرین اقتصادی در دومین جشنواره رهبران، بانوی بزرگوار مهندس ماهرخ فلاحی.
  • مدیر موسسه کشاورزی و دامپروری فلاحی و تکنولوژی تولید
  • انتقال تکنولوژی اصلاح نژاد گاو از آمریکا به ایران
  • انتقال آموزش خط بریل از آمریکا به ایران
  • مدیر موسسه آموزش نابینایان ایران
  • عضو هیات مدیره زنان کارآفرین
  • بازنشسته نمونه کشوری
  • کارآفرین نمونه در سال 1383 از جشنواره شیخ بهایی

آدرس:تهران کارگرشمالی - نبش خیابان فرشی مقدم (شانزدهم) - دانشکده کارآفرینی