رویداد به پایان رسیده است!
سمپوزیوم صرع مقاوم به درمان در تاریخ پنج‌شنبه ۳ اسفند به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سمپوزیوم صرع مقاوم به درمان

شروع:
پنج‌شنبه ۳ اسفند ۹۶ ۰۹:۳۰
پایان:
پنج‌شنبه ۳ اسفند ۹۶ ۱۳:۰۰
مکان: مشهد
موضوع:پزشکی / درمان
سمپوزیوم صرع مقاوم به درمان
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

سخنرانان

Prof. Ali Gorji

Prof. Ali Gorji

پروفسور علی گرجی
رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد
رئیس مرکز تحقیقات صرع دانشگاه مونستر آلمان
مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

Dr. Kellinghaus

Dr. Kellinghaus

Dr. Moeddel

Dr. Moeddel

Dr. Khaleghi Ghadiri

Dr. Khaleghi Ghadiri

Dr. Foroughipour

Dr. Foroughipour

Dr. Rezaei Talab

Dr. Rezaei Talab

Dr. Aghaei Hakak

Dr. Aghaei Hakak

Dr. Homam

Dr. Homam

Dr. Shoeibi

Dr. Shoeibi

برگزارکنندگان

دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انجمن علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد

انجمن علوم اعصاب دانشکده پزشکی مشهد

گروه دانشجویی علوم اعصاب دانشگاه آزاد اسلامی

گروه دانشجویی علوم اعصاب دانشگاه آزاد اسلامی

آدرس:مشهد بلوار خاقانی، خاقانی 10، مجتمع برج سپید