آشنایی با ساختار و فرآیندهای صندوق های پژوهش و فناوری
رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد
۲۰۷۸
دنبال کننده
۴۰۳
کل رویدادها
۵
رویداد فعال

گروه تحلیلگران رتیبا...

بیشتر از ۲۱۰ نفر (۹۰%) این برگزارکننده را توصیه کرده‌اند.