سیزدهمین نشست از سری نشست های آزاد گروه طراحی پارچه ولباس

شروع رویداد
دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان رویداد
دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ۱۹:۰۰
مکان رویدادتهران
اضافه به تقویم
سیزدهمین نشست از سری نشست های آزاد گروه طراحی پارچه ولباس
برگزارکننده‌ی رویداد
گزارش
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

Adobe illust

آدرس:تهران دانشگاه علم و فرهنگ

موقعیت جغرافیایی رویداد