رویداد به پایان رسیده است!
سیزدهمین نشست از سری نشست های آزاد گروه طراحی پارچه ولباس در تاریخدوشنبه ۱۳ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

سیزدهمین نشست از سری نشست های آزاد گروه طراحی پارچه ولباس

شروع:
دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ۱۸:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۳ مهر ۹۴ ۱۹:۰۰
سیزدهمین نشست از سری نشست های آزاد گروه طراحی پارچه ولباس
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات بیشتر

Adobe illust

آدرس:تهران دانشگاه علم و فرهنگ