رویداد به پایان رسیده است!
دوره‌های بحث آزاد زبان انگلیسی رویش ( Free Discussion ) در تاریخچهارشنبه ۸ آبانبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

دوره‌های بحث آزاد زبان انگلیسی رویش ( Free Discussion )

شروع:
چهارشنبه ۸ آبان ۹۸ ۱۸:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۸ آبان ۹۸ ۲۰:۰۰
دوره‌های بحث آزاد زبان انگلیسی رویش ( Free Discussion )
برگزارکننده‌ی رویداد

آدرس:اصفهان چهارباغ بالا. چهارراه نظر. کوچه‌ی پورمعراج. شماره 16. پلاک 10. موسسه فرهنگی رویش‌مهر