رویداد به پایان رسیده است!
Rt pcr در تاریخ دوشنبه ۲۷ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
دوشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰

Rt pcr

  • ۱۵,۰۰۰ تومان
  • نجف آباد
  • غیره
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: دوشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰
  • پایان: دوشنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۶:۰۰

آدرس: نجف آباد ایران،اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده مواد