رویداد به پایان رسیده است!
نوآورشو رودخانه - آشنایی با کسب و کارهای نوین در تاریخ جمعه ۱۰ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

رویدادهای زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم

کاور
جمعه ۱۰ آبان ساعت ۰۸:۰۰

نوآورشو رودخانه - آشنایی با کسب و کارهای نوین

  • رایگان
  • رودان دهبارز
  • کسب و کار
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
  • شروع: جمعه ۱۰ آبان ساعت ۰۸:۰۰
  • پایان: جمعه ۱۰ آبان ساعت ۱۲:۰۰

آدرس: رودان دهبارز رودخانه