رویداد به پایان رسیده است!
نوآورشو رودخانه - آشنایی با کسب و کارهای نوین در تاریخ جمعه ۱۰ آبان به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

نوآورشو رودخانه - آشنایی با کسب و کارهای نوین

شروع:
جمعه ۱۰ آبان ۹۸ ۰۸:۰۰
پایان:
جمعه ۱۰ آبان ۹۸ ۱۲:۰۰
نوآورشو رودخانه - آشنایی با کسب و کارهای نوین
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

آدرس: رودان دهبارز رودخانه