رویداد به پایان رسیده است!
SAFE & ETABS در تاریخ چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت به پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

SAFE & ETABS

شروع:
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۴:۰۰
پایان:
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸ ۱۸:۰۰
SAFE & ETABS
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

آدرس:کرج کرج بلوار بهستی بلوار بهشتی دانشگاه خوارزمی دانشکده فنی و مهندسی