رویداد به پایان رسیده است!
ورکشاپ آشنایی عملی با تجهیزات مونتاژ و برد های الکترونیکی در تاریخدوشنبه ۲۱ خردادبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ورکشاپ آشنایی عملی با تجهیزات مونتاژ و برد های الکترونیکی

شروع:
دوشنبه ۲۱ خرداد ۹۷ ۱۲:۰۰
پایان:
دوشنبه ۲۱ خرداد ۹۷ ۱۴:۰۰
ورکشاپ آشنایی عملی با تجهیزات مونتاژ و برد های الکترونیکی
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

آدرس:مشهد دانشکده شهید منتظری مشهد