آشنایی با گیمیفیکیشن

شروع:
سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ ۱۵:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ ۱۹:۰۰
آشنایی با گیمیفیکیشن

آدرس:زاهدان خیابان دانشجو، روبروی دانشجو 4 ،مجتمع فناوری گارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان