رویداد به پایان رسیده است!
Sedimentology and chemostratigraphy of Upper Paleocene to Eocene strata in the Zagros Basin, SW- Iran: Implications for sea level fluctuations around the PETM interval در تاریخسه‌شنبه ۴ مهربه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

Sedimentology and chemostratigraphy of Upper Paleocene to Eocene strata in the Zagros Basin, SW- Iran: Implications for sea level fluctuations around the PETM interval

شروع:
سه‌شنبه ۴ مهر ۹۶ ۱۲:۰۰
پایان:
سه‌شنبه ۴ مهر ۹۶ ۱۳:۰۰
Sedimentology and chemostratigraphy of Upper Paleocene to Eocene strata in the Zagros Basin, SW- Iran: Implications for sea level fluctuations around the PETM interval
برگزارکننده‌ی رویداد
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت (تومان)
تعداد

توضیحات بیشتر

 

مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند:

 

سمینار آموزشی

Sedimentology and chemostratigraphy of Upper Paleocene to Eocene strata in the Zagros Basin, SW- Iran: Implications for sea level fluctuations around the PETM interval

 

با حضور 

Seyed Hamidreza Azami

PhD Candidate

University of Vienna

 

مدت و زمان بندی: سه شنبه 4 مهرماه 1396 از ساعت 12:00 الی 13:00

 

آدرس محل برگزاری:

مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، سالن همایش های دکتر سعادت

 

آدرس:مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه سالن همایش های دکتر سعادت